Wednesday, November 11, 2009

The Navagraha Mantra

g
Surya : Om hram hreem hroum sah suryaya namah
   Chandra  : Om shram sreem shraum sah chandraya namah
Mangala : Om kram kreem kroum sah bhaumaya namah
Budha : Om bram breem broum sah budhaya namah
Guru : Om jhram jhreem jroum sah gurave namah
Shukra : Om dram dreem droum sah shukraya namah
             Shani  : Om pram preem proum sah shanaischaraya namah
     Rahu : Om bhram bhreem bhroum sah rahave namah
     Ketu : Om shram shreem shroum sah ketave namahNo comments:

Post a Comment